Правила користування

ПРАВИЛА

користування КЗ «Центральна публічна бібліотека»

Машівської селищної ради

 1. Загальні положення
  1.1. Дані “Правила користування”, розроблені відповідно до Закону України про «Про бібліотеки та бібліотечну справу», на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями , затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 № 519

  1.2 Центральна публічна бібліотека (далі – Бібліотека) – це інформаційний, культурно-освітній заклад, координаційний та методичний центр бібліотек Машівської громади.

  1.3. Бібліотека забезпечує загальнодоступність бібліотечного фонду і повноту інформації про його склад.

  1.4. Основні види інформаційних бібліотечних послуг в Бібліотеці безкоштовні. Додаткові послуги Бібліотека надає за плату відповідно до постанов і наказів Кабінету міністрів України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України.

  1.5. Основним документом для обслуговування в Бібліотеці і отримання бібліотечно-інформаційних послуг є читацький формуляр.

  2. Права користувачів
  2.1. Кожний повнолітній громадянин України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, мають право стати користувачами Бібліотеки.
  2.2. Підприємства, організації, установи мають право на інформаційно-бібліотечне обслуговування на основі відповідних угод.
  2.3. В окремих випадках неповнолітнім особам надається право користування читальним залом Бібліотеки за дорученням-гарантією батьків або осіб, під наглядом яких вони знаходяться.
  2.3. Формуляр читача дає право користуватися послугами Бібліотеки протягом поточного року з дня запису.
  2.4. Ветерани та учасники ВВВ, інваліди І-ІІІ груп, учасники бойових дій, ліквідатори аварії на Чорнобильський АЕС І категорії, ветерани праці мають право на позачергове обслуговування.

2.5. Користувачі Бібліотеки мають право:
•    вільного вибору книг в Бібліотеці у відповідності до своїх інформаційних потреб;
•    без оформлення читацького формуляру отримати повну інформацію про наявність конкретного видання у фонді Бібліотеки;
•     отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
•   користувачі мають право отримати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 видань терміном на 30 днів.Термін користування новими надходженнями , документами підвищенного читацького попиту , періодикою – 15 днів .Кількість документів , що видаються в читальній залі не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види і типи документів , що видаються лише в читальній залі. Термін користування документами на прохання користувачів може бути продовженний , якщо на них відсутній попит інших користувачів.
•    брати участь в інформаційних та соціокультурних заходах, які проводяться в Бібліотеці;
•    оскаржити в адміністративному чи в судовому порядку неправомірні дії працівників Бібліотеки.

3. Обов’язки користувача
3.1. Що б записатись до бібліотеки необхідно:
• ознайомитися з “Правилами користування Центральною публічною бібліотекою» , пред’явити паспорт або документ, що його замінює;
• надати відомості для оформлення читацького формуляру;
• підписати зобов’язання про виконання “Правил користування Центральною публічною бібліотекою» (в читацькому формулярі);
3.2. При зміні місця проживання, прізвища користувач зобов’язаний повідомити про це в Центральну публічну бібліотеку.
3.3. При одержанні видань для опрацювання у читальному залі та на абонементі необхідно уважно перевіряти їх кількість і фізичну цілісність та попередити бібліотекаря про виявлені дефекти. У разі невиконання цієї вимоги користувач при поверненні видань несе відповідальність за зіпсовані видання.
3.4. Бережливо і відповідально ставитись до фондів і майна Бібліотеки. Видання, одержані для опрацювання вдома, повертати у встановлений термін.
3.5. У Бібліотеці дотримуватись правил поведінки в громадських місцях і “Правил користування Центральною публічною бібліотекою»

 1. Відповідальність користувачів

  4.1. За порушення правил користування (фізичні та юридичні особи) можуть бути позбавлені права користування Бібліотекою на термін, який визначений адміністрацією. Матеріали про злісне порушення правил користування Бібліотекою передаються до суду згідно з чинним Законодавством України.

  4.2. Користувач, який втратив або пошкодив видання, зобов’язаний:

  • замінити його таким же або іншим виданням, визнаним Бібліотекою рівноцінним;

  • в разі неспроможності здійснити таку заміну користувач сплачує вартість видання в 10-кратному розмірі з урахуванням його ринкової ціни;

  • при незначному пошкодженні компенсується вартість копії та оправи.

  4.3 За втрату або псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких він перебуває.

  5. Користувачам забороняється:
  5.1. Користуватися чужим читацьким  формуляром.
  5.2. Виносити з Бібліотеки видання без дозволу бібліотекаря.
  5.3. Робити помітки, підкреслювати текст, загинати та виривати сторінки документів, отриманих для опрацювання.
  5.4. Виймати картки з каталогів та картотек.
  5.5. Несанкціоновано використовувати створені Бібліотекою об’єкти інтелектуальної власності колективу Бібліотеки.
  5.6. Без дозволу адміністрації фотографувати та проводити відеозйомку в приміщенні Бібліотеки.
  5.7. Відвідувати Бібліотеку у нетверезому стані, неохайному вигляді, інфекційним хворим.
  5.8. Категорично забороняється палити в приміщенні Бібліотеки.
  5.9  Забороняється в читальному залі користуватися мобільним телефоном.

  6. Обов’язки бібліотеки
  Бібліотека зобов’язується:
  • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. й платні;
  • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
  • дбати про культуру обслуговування користувачів;
  • формувати у користувачів потребу в інформації та читанні, сприяти підвищенню культури читання;
  • задовольняти потреби в створенні при Бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
  • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів;
  • враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні соціокультурних заходів;
  • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою без їх згоди;
  • звітувати перед користувачами Бібліотеки та громадськістю.

                                          

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS